|
 

Amunorchi

La solidaritat, l’ajuda humanitària, l’aposta per al desenvolupament i el compromís dels municipis del Vallès Oriental amb les poblacions del nord de la regió de Chinandega, la zona més desfavorida de Nicaragua, neix a finals de la dècada dels 80.