L'Observatori

L'Observatori - Centre d'Estudis del Vallès Oriental

L’Observatori – Centre d’Estudis del Vallès Oriental és un instrument de suport a la presa de decisions en l’àmbit del desenvolupament per tal que aquestes adquireixin un caràcter més estratègic. També és un element de suport per als tècnics que treballen en els diversos àmbits locals.

Notícies

  • 19 d'abril de 2018 La reducció d'alumnat d'Educació Infantil i Primària provoca una moderada caiguda de les matriculacions durant el curs 2016-2017 Nota Informativa Estadística d'ensenyament, escolarització i èxit escolar 2016-2017

    Durant el curs 2016-2017 es van registrar 74.728 matrícules al Vallès Oriental. Aquesta xifra suposa una reducció total de 144 alumnes respecte al curs passat a causa de la disminució de matriculacions en l’Educació Infantil, Primària i Especial. Pel que fa a l’èxit escolar, l’alumnat de la comarca presenta unes taxes d’èxit superior a la mitjana catalana en tots els nivells d’Educació Secundària Obligatòria, i el col·lectiu femení destaca per una taxa d’èxit superior al masculí.

  • 13 d'abril de 2018 El 45,1% dels aturats no percep cap tipus de prestació per desocupació prestacions per desocupació Vallès Oriental desembre 2017

    El passat mes de desembre, al Vallès Oriental el 45,1% de les persones en situació d’atur no rebien cap tipus de prestació. Respecte al mateix període de 2016, significa un augment poc significant d’un 0,1 punt percentual.

  • 4 d'abril de 2018 Durant el mes de març l’atur registra un moderat descens del 0,08% Avanç Atur Vallès Oriental març 2018

    Durant el passat mes de març, el Vallès Oriental va registrar un total de 22.588 persones apuntades a les Oficines de Treball, 18 persones menys respecte el mes anterior. El decreixement intermensual és molt moderat del 0,08%, lluny de la reducció de l’1,6% registrada al conjunt de Catalunya. La taxa d’atur registral provisional (segons el càlcul elaborat per l’Observatori-Centre d’Estudis del Consell Comarcal del Vallès Oriental) se situa en un 11,85%.

Darrera actualització: 30.01.2018 | 18:48