|
 

Les Economies Locals de la província de Barcelona

Dimecres, 2 d'octubre de 2013 a les 14:38

L'estudi de Les Economies Locals de la Província de Barcelona. Impacte de la crisi i vocacions productives de futur per als territoris, està editat per la Diputació de Barcelona. . L’informe vol constituir una eina de suport a les entitats locals en la definició i valoració de les estratègies econòmiques (especialitzacions, pautes de diversificació, sectors, criteris d’intervenció en l’estructura econòmica, etc.). L’escala d’anàlisi són els 31 sistemes territorials que el planejament territorial de Catalunya delimita per a la demarcació de Barcelona.

Last update 09.05.2014 | 14:41