|
 

Necessitats formatives del sector turístic

Divendres, 9 de maig de 2014 a les 15:17

En el marc del procés de renovació del Pla Estratègic de Turisme de Catalunya, el CTESC ha elaborat un estudi sobre les necessitats formatives del sector turístic.  L’objectiu de l’informe és analitzar el valor que atorguen les empreses turístiques a la formació de què disposen les persones que treballen en aquest sector i que comprèn les activitats de restauració, allotjament, transport, intermediació turística i activitats d’oci i entreteniment.

Tot i la crisi econòmica, l’any 2011 es caracteritza, igual que al 2010, per la recuperació del sector turístic, atès que la majoria d’indicadors registren creixements respecte l’any anterior. El turisme a Catalunya és un dels principals motors de l’economia catalana atès que l’any 2011 representa l11,1% del PIB català i l’11,6% de les persones ocupades a Catalunya.

Last update 27.08.2014 | 10:59