|
 

El Perfil de la Ciutat 2012

Dilluns, 4 de març de 2013 a les 15:21

La Xarxa El Perfil de la Ciutat publica, per tercer any consecutiu, un informe amb indicadors locals per tal de conèixer la realitat que viuen les diferents ciutats que composen aquesta xarxa de treball conjunt. En aquesta edició se li ha sumat un nou municipi de la comarca: Mollet del Vallès.

La informació recollida mesura alguns factors bàsics de les ciutats i analitza els seus territoris amb l’objectiu d’aportar coneixement i prendre les decisions més adients per tal d’incidir en la millora de la qualitat de vida de la seva ciutadania. L’informe detalla indicadors de set àmbits temàtics: demografia, mercat de treball, habitatge, activitat econòmica, teixit empresarial, inclusió social i sostenibilitat.

L'objectiu de la recollida i explotació dels indicadors bàsics de les ciutats permet tenir un coneixement de la realitat que viuen cada un d'aquests municipis. Aquesta informació permetrà definir noves estratègies per a la gestió de la ciutat, en base a un coneixement profund sobre les dinàmiques existents.

Last update 09.05.2014 | 15:22