|
 

Revista 25 de l'Observatori: Els espais naturals al Vallès Oriental

Divendres, 10 de juny de 2011 a les 11:21

La revista de l'Observatori presenta en el seu número 25 un informe monogràfic sobre Els espais naturals al Vallès Oriental, elaborat des de les àrees de Política Territorial, Estudis i Desenvolupament i Medi Ambient del Consell Comarcal del Vallès Oriental. L'objectiu d'aquest informe monogràfic és donar a conèixer l'estat actual dels espais protegits a la nostra comarca, així com analitzar les tendències futures i més convenients en l'ordenació, la protecció i la conservació dels espais oberts, considerant també espais que actualment no estan protegits, però que són bàsics per al manteniment de la biodiversitat. Aquesta publicació també inclou un annex amb dades estadístiques sobre demografia, immigració i mercat de treball de la nostra comarca.

Last update 10.06.2014 | 11:29