|
 

Revista 21 de l'Observatori: la realitat juvenil del Vallès Oriental

Dimarts, 10 de juny de 2014 a les 12:11

En aquest número trobareu una anàlisi de la realitat juvenil del Vallès Oriental. Es presenten els principals resultats estadístics que hi ha a l'espai web ww.vallesjove.cat/dades , espai destinat a facilitar el diagnòstic i la planificació en matèria de joventut a partir de la informació estadística referent als joves del Vallès Oriental en aspectes com la població, el nivell d'instrucció, el treball, l'emancipació, la conjuntura econòmica, la mobilitat o la llengua. També podeu consultar dades estadístiques actualitzades sobre demografia, immigració i mercat de treball a la nostra comarca.

Last update 10.06.2014 | 12:13