|
 

Informe de conjuntura econòmica del Vallès Oriental. Any 2009 i previsions per al 2010

Dimarts, 10 de juny de 2014 a les 12:19

El darrer Informe de conjuntura econòmica del Vallès Oriental d'enguany és ja l'onzè número de la col·lecció i en ell es sintetitzen els principals resultats i indicadors d'activitat econòmica i mercat de treball de la comarca així com del context català i metropolità que l'envolta. Aquest any 2009 s'ha caracteritzat per la continuació del procés de crisi i recessió econòmica que ja constatàvem l'any 2008, i això s'ha traduït en una destrucció d'ocupació molt gran, el deteriorament dels comptes públics i debilitat en la demanda. El Vallès Oriental ha patit una incidència especial en la caiguda de l'ocupació i tots els sectors econòmics (especialment la indústria i la construcció) han registrat notables descensos de l'activitat.

Les primeres dades de l'any 2010 indiquen que, malgrat que els nivells de desocupació i les taxes de creixement estn lluny d'estar als nivells d'abans de la crisi, podem pensar que en alguns aspectes s'ha tocat sostre i que difícilment arribarem als valors d'atur i descens de l'activitat que hem vist al llarg de l'any 2009.

Last update 10.06.2014 | 12:25