|
 

Informe de conjuntura econòmica del Vallès Oriental 10. Any 2008

Dijous, 10 de juny de 2010 a les 12:26

L'Informe de conjuntura econòmica del Vallès Oriental número 10 presenta els indicadors de l'any 2008 i les previsions per a l'any 2009 en tres àmbits, el català, el metropolità i el comarcal. Quan es dona un context de crisi com l'actual és quan es fa més palesa la utilitat d'aquests tipus d'instruments d'anàlisi per a conèixer la situació de la nostra comarca. Per aquest motiu en aquesta edició s'ha ampliat el nombre de variables analitzades, recollint dades més variades que ens permetin analitzar altres aspectes de la nostra economia, fent una incidència especial a la comparativa de les dades amb l'àmbit metropolità i català.

Com a la resta d'edicions anteriors, l'informe inclou un monogràfic, en aquest cas dedicat a l'Anàlisi dels sectors productius del Vallès Oriental i el Dinamisme empresarial per sectors d'activitat econòmica del Vallès Oriental, on s'analitza amb més profunditat la dinàmica registrada als diferents municipis de la comarca, posant èmfasi en els darrers mesos de l'any 2008 i els primers mesos de l'any 2009.

Last update 10.06.2014 | 12:30