|
 

Informe de conjuntura econòmica del Vallès Oriental 9. Any 2007

Dijous, 9 de gener de 2014 a les 10:45

La nova edició de l'informe de conjuntura presenta els indicadors de l’any 2007 i les previsions per a l’any 2008 en l’àmbit català, metropolità i comarcal. L’informe és un instrument consolidat, que ajuda a conèixer la situació de la nostra comarca i, sobretot, el context que l’envolta, com a eina bàsica per a una planificació més adequada de les actuacions econòmiques locals i comarcals.

El monogràfic de l'informe número 9 gira al voltant del treball autònom al Vallès Oriental. Al llarg dels darrers anys s'ha produït un considerable augment de la població ocupada a la nostra comarca. Part d'aquest creixement s'explica per l'increment en el nombre de treballadors per compte propi. El monogràfic analitza els treballadors autònoms com a indicadors de l'autoocupació i també com a iniciativa emprenedora.

Last update 09.07.2014 | 11:02