|
 

Informe de conjuntura econòmica del Vallès Oriental 6. Primer semestre 2005

Dijous, 10 de juliol de 2014 a les 14:53

En aquest informe s'analitzen les dades econòmiques del primer semestre de l'any 2005 així com una previsió de quina pot ser l'evolució global d'aquests indicadors durant l'any en curs. En aquest document es recullen les principals dades i indicadors econòmics així com aportacions de persones expertes sobre la situació socioeconòmica actual de la nostra comarca, amb una introducció en la qual s'analitzen les principals variables econòmiques que han definit el darrer any tant al conjunt català, com estatal i internacional.

En aquest darrer número s'analitza de manera monogràfica el nou model de gestió de les polítiques actives d'ocupació de Catalunya, que s'estructuraran a partir dels Consorcis. La base de treball d'aquests consorcis és la concertació del territori, i per tant com a experiència nova en la qual el món local ha de ser protagonista val la pena donar-la a conèixer i analitzar-la detingudament. Per això, l'apartat monogràfic de l'informe s'ha treballat des d'un punt de vista molt didàctic, amb l'objectiu de donar a conèixer com s'estructura aquest model i quins beneficis pot aportar a la nostra comarca. En aquest sentit, val la pena destacar que s'ha entrevistat al conseller de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya, l'Honorable senyor Josep Maria Rañé i Blasco, que ens ha pogut explicar de primera mà aquest procés d'estructuració iniciat pel Servei d'Ocupació de Catalunya, així com els reptes i oportunitats que aportarà al Vallès Oriental aquests canvis.

Last update 10.07.2014 | 15:02