|
 

Informe de conjuntura econòmica del Vallès Oriental 5. Any 2004 i previsions per al 2005

Divendres, 10 de gener de 2014 a les 15:19

En aquest informe s’analitzen les dades econòmiques de l’any 2004 així com una previsió de quina pot ser l’evolució global d’aquests indicadors durant l’any en curs. En aquest document es recullen les dades principals, els indicadors econòmics i les aportacions de persones expertes sobre la situació socioeconòmica actual de la nostra comarca, amb una introducció en la qual s’analitzen les principals variables econòmiques que han definit aquest any tant al conjunt català, com estatal i internacional.

També es presenta la tercera Enquesta del Vallès Oriental (EVO), dirigida a les principals empreses de la comarca. A l’enquesta es recull informació diversa referida a vendes, ocupació, inversions, etc. Podem destacar l’entrevista realitzada al senyor Andreu Morillas i Antolín, secretari de Promoció Econòmica del Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya. El monogràfic d'aquest informe s'ha dedicat a l'Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l'ocupació i la competitivitat de l'economia catalana.

Last update 10.07.2014 | 15:27