|
 

Informe de conjuntura econòmica del Vallès Oriental 4. Primer semestre de 2004

Divendres, 10 de gener de 2014 a les 16:22

En aquest informe s’analitzen les dades econòmiques del primer semestre de l’any 2004 així com una previsió de quina pot ser l’evolució global d’aquests indicadors durant l’any en curs. En aquest document es recullen les dades principals, els indicadors econòmics i les aportacions de persones expertes sobre la situació socioeconòmica actual de la nostra comarca, amb una introducció en la qual s’analitzen les principals variables econòmiques que han definit aquest primer semestre tant al conjunt català, com estatal i internacional.

Podem destacar l’entrevista realitzada al senyor Miquel Barceló i Roca, president executiu de la societat municipal 22@bcni persona amb un ampli coneixement sobre els sectors industrials a les comarques catalanes.

Last update 10.07.2014 | 16:29