|
 

Informe de conjuntura econòmica del Vallès Oriental 3. Any 2003 i previsions per al 2004

Divendres, 10 de gener de 2014 a les 16:30

S’analitzen les dades econòmiques de l’any 2003 així com una previsió de l’evolució dels grans indicadors econòmics per a l’any 2004. També es presenta la segona Enquesta del Vallès Oriental (EVO), dirigida a les principals empreses de la comarca A l’enquesta, es recull informació diversa referida a vendes, ocupació, inversions, etc., també s’hi ha afegit una referència a les necessitats de formació, ja que aquest ha estat el tema escollit per tractar en l’apartat monogràfic.

Per tal de complementar aquesta aportació feta des del món empresarial, s’ha comptat amb la col•laboració de diversos instituts d’ensenyament secundari de la comarca així com aportacions fetes per part d’altres agents (delegats sindicals, representants de comitès d’empresa)... El senyor Francesc Solé i Parellada, catedràtic de l’UPC i especialista en temes de formació, inserció laboral i necessitats empresarials també ha aportat els seus coneixements a l’hora d’elaborar les conclusions de l’Informe.

Last update 10.07.2014 | 16:54