|
 

Informe De Conjuntura Econòmica Del Vallès Oriental 2. Primer semestre 2003

Divendres, 10 de gener de 2014 a les 16:54

En aquest informe s'analitzen les dades econòmiques del primer semestre de l'any 2003, obtingudes a partir de la recollida directa de dades, indicadors econòmics i aportacions d'experts. En aquest sentit, cal destacar l'entrevista al senyor Josep Maria Tarragó i Pujol, vicepresident executiu de Ficosa Internacional, empresa que va néixer fa més de cinquanta anys com un taller per fabricar peces de recanvi i que avui és líder en la concepció i fabricació de components per a automòbils. D'altra banda també s'analitza de forma monogràfica la relació de la dona i el mercat de treball.

Les dades ens indiquen que malgrat que la incorporació de la dona dins del món laboral és un fenomen cada cop més general, les desigualtats encara es mantenen: la dona pateix d'una forma més clara situacions de desocupació, contractació temporal, etc.

Last update 10.07.2014 | 17:00