|
 

Índex ADEG 2014 de competitivitat territorial

Dilluns, 14 de juliol de 2014 a les 09:50

L’índex Identifica quines són les avantatges competitives de totes les comarques de Catalunya a partir de l’anàlisi de 45 indicadors, agrupats en 4 grans factors competitius: El factor de sostenibilitat (social i medioambiental), el de producció, el d’avantatges distributius i el de condicions de la demanda.

Aquest anàlisi no només es centra en un punt de vista merament econòmic sinó que també incorpora com avantatge competitiu de les comarques elements com la sostenibilitat, tant social com medioambiental, del model de desenvolupament local. L’informe es basa en el fet que les economies són cada dia més obertes, i per això les comarques que apareixen en posicions capdavanteres resulten les més competitives i, per tant, les que operen en un entorn més globalitzat.

Last update 16.07.2014 | 10:23