|
 

Accessibilitat en transport públic col·lectiu als polígons d'activitat econòmica de la RMB

Dilluns, 30 de juny de 2014 a les 09:59

L'Objectiu d'aquest estudi és aportar propostes per millorar l'accessibilitat en transport públic col·lectiu i en modes no mecanitzats de les quasi tres-centes mil persones que treballen als 728 polígons d'activitat econòmica de la Regió Metropolitana de Barcelona. 

L'estudi ha elaborat un índex que avalua quantitativament l'accessibilitat en transport públic col·lectiu de cada polígon de la regió i, a més, aporta un estudi qualitatiu detallat de l'accessibilitat als polígons dels municipis membres del Pacte Industrial. D'altra banda, l'estudi recomana el tipus d'actuació a dur a terme a cada polígon per millorar la seva accessibilitat. D'aquí que aquest Quadern sigui una eina actualitzada i pràctica que facilita la posada en marxa d'accions que garanteixin l'accés dels treballadors i treballadores als centres de treball localitzats als polígons. 

Last update 16.07.2014 | 10:15