|
 

Informe Territorial de la Província de Barcelona 2014

Dimecres, 9 de juliol de 2014 a les 10:33

Aquesta és l'onzena edició de l’Informe territorial de la província de Barcelona, una publicació que la Cambra de Comerç de Barcelona i la Diputació de Barcelona publiquen conjuntament, i que enguany fa balanç econòmic del 2013.

L'Informe s’estructura en un primer apartat centrat en l'anàlisi provincial, un segon amb l’anàlisi de cadascuna de les onze comarques barcelonines complementat amb 12 articles d’autor que permeten aprofundir en el coneixement d’aspectes més concrets d’aquestes economies locals, i un recull dels projectes estratègics més destacats de cada comarca. El tercer apartat està format per dues monografies que analitzen l’evolució del sistemes d’innovació comarcals pel període 2009-2012, la primera i ofereixen una primera aproximació quantitativa sobre les activitats que tenen més potencialitat tractora a la província de Barcelona, la segona.

Last update 16.07.2014 | 10:38