|
 

Revista 17 de l'Observatori: L'economia social

Dimecres, 6 d'agost de 2014 a les 10:14

Al Vallès Oriental podem trobar algunes experiències d’economia social com per exemple l’Associació Dimas i altres iniciatives com ara diverses cooperatives de treball. Molt sovint, aquestes empreses comparteixen característiques comunes: treballar amb col•lectius desafavorits, crear les bases que permetin el treballador accedir a una feina amb les mateixes condicions, drets i obligacions que en qualsevol empresa, però atenent les especials dificultats de cada persona, i generar una activitat econòmica que busqui la supervivència empresarial dins del mercat competitiu actual.

Last update 09.04.2015 | 18:11