|
 

Revista 16 de l'Observatori: Informe agrari del Vallès Oriental

Dimecres, 6 d'agost de 2014 a les 10:22

Anàlisi monogràfica sobre el sector agrari al Vallès Oriental, comarca que s’inclou dins la zona d’agricultura consolidada, segons reconeix el PDR de Catalunya. En els darrers anys es detecta una millora important del sector agrari malgrat que el seu pes total encara sigui, evidentment, molt reduït (amb una aportació al PIB comarcal que l’any 2003 se situava en el 0,6%), però en un context global de creixement. A la comarca, l’evolució del sector agrícola ha estat força positiva, amb un creixement relatiu destacat en els últims temps.

Last update 06.08.2014 | 10:24