|
 

Revista 15 de l'Observatori: Transició escola-empresa

Dimecres, 6 d'agost de 2014 a les 10:24

Aquesta anàlisi se centra en l’interès per saber què pensen els joves de la formació, i també els agents socials i agents econòmics implicats en el sistema formatiu, per determinar necessitats i opinions per part dels representants de la demanda bàsica (ocupadors finals), així com amb els qui ofereixen la formació (centres d’ensenyament). D’altra banda, també s’ha fet un primer acostament a joves que fan l’últim curs d’ESO, per conèixer més de prop les seves perspectives educatives i professionals.

Last update 06.08.2014 | 10:26