|
 

Revista 13 de l'Observatori: La indústria al Vallès Oriental

Dimecres, 6 d'agost de 2014 a les 10:29

L’estructura econòmica del Vallès Oriental es caracteritza, en relació amb la resta de l’Àrea Metropolitana, per un pes molt important de la indústria. Aquest pes es manifesta tant pel que fa a la població ocupada com pel pes del sector dins del producte interior brut (PIB). La industrialització al Vallès Oriental s’ha caracteritzat per la seva poca vinculació amb el teixit social local i l’escassa tecnificació i qualificació de les empreses i el seu personal. El resultat final del procés d’industrialització ha estat una gran diversificació industrial amb una estructura basada en empreses petites i mitjanes.

Last update 06.08.2014 | 10:31