|
 

Mapa de la formació professional al Vallès Oriental i anàlisi de l'adequació al mercat de treball

Dilluns, 27 d'agost de 2012 a les 11:46

L'estudi analitza l’adequació de l’oferta de formació professional inicial i de la formació adreçada prioritàriament a persones en situació d’atur (d’ara endavant, formació ocupacional) a la conjuntura i tendències del mercat de treball.

L'estudi neix amb un doble objectiu: aportar informació que permeti als responsables prendre decisions i programar adequadament l’oferta d’FP de les properes edicions i
aportar directrius per que els agents d’orientació i inserció dels territoris puguin facilitar a joves estudiants i persones treballadores desocupades informació sobre l’oferta d’ FP amb millors perspectives en relació a l’evolució del mercat de treball.

Aquest estudi s’inscriu dins el Dispositiu per a la detecció de necessitats de qualificació del mercat de treball impulsat pel SOC des de finals de 2010, i que –com el seu nom indica- vol ser un instrument que faciliti el disseny de l’oferta formativa ajustant-la a les demandes del mercat de treball.

Last update 27.08.2014 | 11:51