|
 

Diagnosi del mercat de treball a Catalunya

Dimecres, 27 d'agost de 2014 a les 12:09

Diagnosi del mercat de treball de les comarques catalanes, que incorpora una anàlisi de l'adequació de les polítiques actives d'ocupació a Catalunya i la definició dels eixos de l'Estratègia Catalana d'Ocupació 2012-2020, que es vol presentar a partir del mes de setembre. En la definició d'aquests eixos de futur es vol comptar amb la participació dels agents econòmics i socials així com les entitats municipals.

 

L'Informe analitza l'evolució del mercat de treball català durant el període 2007-2010, tot quantificant els efectes de la crisi en termes d'ocupació perduda i atur en general. Alhora també estudia els col·lectius més afectats per l'atur, així com la situació tant comarcal i sectorial del context productiu actual.


Us adjuntem la síntesi dels principals indicadors analitzats al Vallès Oriental.

Last update 27.08.2014 | 13:09