|
 

Grau de compliment de la LISMI per part de les administracions públiques del Vallès Oriental

Dissabte, 27 d'agost de 2011 a les 13:17

A l’estudi “Grau de compliment de la LISMI per part de les administracions públiques del Vallès Oriental” han participat 31 dels 42 ajuntaments de la comarca i el Consell Comarcal del Vallès Oriental, i el seu objectiu principal és detectar el grau de compliment d'aquesta llei per part dels ajuntaments i les dificultats que troben per implementar-la.

La principal conclusió de l’estudi és l’elevat grau de compliment d’aquesta llei, ja que 22 dels 31 municipis participants la compleixen. El principal motiu que al•leguen els municipis que no compleixen és el desconeixement d’aquesta norma i com complir-la.

Last update 27.08.2014 | 13:24