|
 

La cadena alimentària al Vallès Oriental. Projecte RurUrbAl

Dissabte, 27 d'agost de 2011 a les 13:28

El projecte Rururbal presenta la diagnosi de La cadena agroalimentària al Vallès Oriental, un estudi qualitatiu i participatiu del sector agroalimentari a la comarca. L’estudi forma part de la metodologia del projecte europeu “Rururbal: Carta europea de governança territorial, mitjançant la cadena alimentaria periurbana per a un desenvolupament local sostenible”, finançat pel programa MED UE 2007-2013, i portat a terme a Espanya pel Consell Comarcal del Vallès Oriental, l’Àrea d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona i el Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la Generalitat de Catalunya.

Last update 27.08.2014 | 13:41