|
 

Immigració i mercat de treball. Informe 2010

Dilluns, 27 de setembre de 2010 a les 13:42

S’ha presentat el darrer estudi de "Inmigración i mercado de trabajo. Informe 2010" , realitzat per l’Observatori Permanent d’Immigració. És el quart any que es realitza aquest informe anual i, igual que el d’anys anteriors, tracta sobre la situació dels principals col•lectius d’immigrants en el mercat de treball a l’estat espanyol durant l’any 2009, any marcat significativament per la crisi econòmica i la conseqüent crisi d’ocupació. Destacar com a la segona part del llibre es recullen aspectes que han d’adquirir protagonisme i importància en les relacions laborals del futur, com són la lluita contra la discriminació en les empreses i la gestió de la diversitat cultural, així com una mirada als fluxos migratoris en la perspectiva de la recuperació econòmica i la seva incidència sociodemogràfica a l’estat.

Last update 27.08.2014 | 13:47