|
 

Estudi sobre l'oferta formativa de la Formació Professional a Catalunya i les qualificacions requerides per les empreses

Dijous, 28 d'agost de 2008 a les 08:47

Aquest estudi, elaborat pel Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, analitza els desajustos de l'oferta formativa de FP i la demanda de qualificacions de les empreses a nivell autonòmic. S'analitzen les tres branques de la Formació Professional: la FP reglada, la Formació ocupacional (dirigida bàsicament a persones aturades) i la Formació contínua (dirigida a persones ocupades).

L'objectiu de l'estudi és donar orientacions estratègiques per millorar l'ajust entre l'oferta formativa de FP i les demandes de qualificació de les empreses a Catalunya. S'analitza la oferta de FP existent i la d'ocupació, així com la seva evolució, i s'assenyalen les tendències d'encaix i desencaix.

Last update 28.08.2014 | 09:04