|
 

Anàlisi de l'impacte econòmic del mercat setmanal de Canovelles

Divendres, 28 de novembre de 2008 a les 09:04

L'objectiu d'aquest estudi és efectuar una avaluació del mercat setmanal, a partir del reconeixement de la seva oferta i de la seva demanda, així com del seu imacte en l'economia local, tant a través dels agents privats com de les finances municipals.

Per valorar els aspectes més rellevants de l'oferta s'han emprat diverses informacions referents als venedors, mentre que l'anàlisi de la demanda únicament era viable mitjançant un treball de camp específic, raó per la qual es va efectuar un enquesta als compradors. Per a les finances municipals s'han utilitzat dades facilitades per l'Ajuntament de Canovelles.

Last update 28.08.2014 | 09:14