|
 

La immigració d'origen estranger al Vallès Oriental. Evolució recent, repercussions sociodemogràfiques i econòmiques en l'estructura comarcal

Dimarts, 28 d'agost de 2007 a les 09:14

Aquest estudi, elaborat amb el suport del Grup de Recerca sobre Migracions de la Universitat Autònoma de Bellaterra, respon a la voluntat de poder conèixer de forma més precisa quina és la realitat de la població d’origen estranger a la nostra comarca i les seves repercussions demogràfiques, socials i econòmiques.

El Vallès Oriental basa bona part del seu creixement més recent en les aportacions migratòries, tant d’aquelles persones procedents d’altres punts més poblats de l’àrea metropolitana de Barcelona com també de les persones d’origen estranger que s’instal·len als nostres pobles i ciutats. Aquestes aportacions migratòries també beneficien els canvis socials i econòmics que la comarca registra en aquests darrers anys.

Actualment, un 10,2% de la població de la nostra comarca és població d’origen estranger, majoritàriament provinent de països extracomunitaris, ja que de fet aquests immigrants suposen el 9,4% de la població total del Vallès Oriental. El creixement d’aquesta població nouvinguda ha estat especialment intens en els darrers anys.

L’estudi té un caràcter descriptiu, i el seu contingut s’estructura en dos eixos, principalment. El primer, més quantitatiu, és l’anàlisi sociodemogràfica dels canvis que s’han donat al nostre país i a la nostra comarca, pel que fa al creixement de la població, l’augment de l’arribada de persones d’origen estranger així com la distribució territorial d’aquestes persones. Aquests canvis a nivell d’estructura demogràfica es reflecteixen en l’activitat econòmica i en altres àmbits socials, com pugui ser l’escola o l’àmbit sociosanitari, aspectes que s’analitzen a la segona part del treball. També s’hi ha afegit un apartat final, on es sintetitzen les principals accions que s’estan duent a terme al Vallès Oriental.

Last update 28.08.2014 | 09:21