|
 

Diagnosi i Prospectiva dels Clústers de Fabricants de Moble Domèstic de Catalunya

Divendres, 28 d'agost de 2009 a les 09:21

L'Observatori de Prospectiva Industrial (OPI) elabora anualment diagnosis sobre segments estratègics, clústers, sectors i àmbits territorials, tot recollint la situació competitiva i els principals reptes estratègics de les unitats analitzades.

 

En aquest marc, l'any 2006 va realitzar un informe de diagnosi i prospectiva del clúster de fabricants de moble domèstic a Catalunya, on s'estudiava el clúster del Montsià (centrat bàsicament a la Sènia) i el del Vallès Oriental (centrat principalment a la Garriga). Aquesta diagnosi va anar acompanyada d'una proposta d'accions per a la dinamització del clúster, elaborada pel Centre d'Innovació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM) i el Consorci Promoció Comercial de Catalunya (COPCA).


Adjunt trobareu un resum detallat de la diagnosi elaborada per l'OPI.

Last update 28.08.2014 | 09:36