|
 

Mapa de la formació professional ocupacional a Catalunya i al Vallès Oriental

Dijous, 28 d'agost de 2014 a les 09:36

Aquest estudi, elaborat per CCOO de Catalunya, analitza la formació ocupacional per a persones aturades i la seva relació amb el sistema productiu, tant a nivell de Catalunya com al Vallès Oriental. Aquest treball respon a la necessitat de presentar una visió general de l'estat de la formació ocupacional al conjunt de Catalunya així com a les diferents comarques i províncies catalanes.

L'estudi es basa en les dades que corresponen a la convocatòria del 2005 (l'execució de la qual finalitzà al 2006) facilitades pel Servei d'Ocupació de Catalunya. La metodologia, tot i partir d'una anàlisi dels diferents elements que intervenen, és fonamentalment propositiva, amb la qual es preten arribar a una sèrie de propostes concretes adients a les necessitats dels usaris i usàries i del teixit productiu, i més adients també als interessos i característiques del territori.

Last update 28.08.2014 | 09:44