|
 

Estudis sobre el Sector Agrari de les Franqueses del Vallès

Dijous, 28 d'agost de 2014 a les 09:56

L’estudi que es presenta, elaborat per Minuartia, Estudis Ambientals, i coordinat per l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès i el Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya, pretén ser una diagnosi per poder orientar els objectius i criteris d’aquest eventual pla. Aquest estudi es desenvolupa en dues part, una elaborada durant l’any 2005, i una segona durant l’any 2006. La primera consisteix en una diagnosi del sector agrícola al municipi, que ha comptat amb consultes a agents locals implicats en aquest sector, i que conclou amb vuit línies estratègiques per al desenvolupament agrari del municipi. La segona part, aprofundeix més en el coneixement de l’activitat agrícola i ramadera de les Franqueses del Vallès, per acabar concretant una proposta estratègica per al desenvolupament agrari, que serveixi com a base per a l’eventual pla.

El sector agrari a la Regió Metropolitana de Barcelona, és un dels més afectats per la pressió urbanística i el creixement demogràfic i residencial experimentat en els darrers anys. Un exemple molt clar és el municipi de les Franqueses del Vallès, un municipi amb una sector agrari important, i que mostra la seva fragilitat en front al creixement urbanístic, i la creixent necessitat de disposar de noves infraestructres. El marc legal encara es mostra insuficient per protegir el sòl agrícola, tot i que en l’actualitat dóna més instruments en aquest sentit. Gran part de la superfície no urbanitzable del municipi, queda dins d’un corrector biològic entre els espais naturals de Tagamanent i Cèllecs, es tracta d’una gran Via Verda dins el territori vallesà. Aquest fet ha portat a les Franqueses del Vallès a adherir-se al Manifest de Sant Celoni per al reconeixement de les vies verdes del Vallès (13 de juliol de 2004). Dins d’aquest marc, és fa més que probable la redacció d’un futur Pla Especial d’interès agrari de les Franqueses.

Last update 28.08.2014 | 10:21