|
 

Propostes de millora del transport públic als municipis de Llinars del Vallès i Cardedeu. Fase V

Divendres, 15 de desembre de 2006 a les 10:21

Als darrers anys, s'han experimentat canvis en les estructures urbanes i industrials als nostres municipis. S'ha produït una separació física molt important entre els llocs de residència i els centres productius. La conseqüència primera ha estat l'aparició d'un nou model de mobilitat, per motius de feina, basat en el transport privat. Els polígons industrials situats fora del nuclis urbans són l'exemple més clar, ja que és molt difícil o impossible l'accés en transport públic. Les pressions socials, econòmiques i ambientals actuals marquen el camí cap a una reducció de la mobilitat en transport privat. Fins al moment, la intervenció de les administracions i de les pròpies empreses implicades, ha estat gairebé nul·la. Però un nou marc legislatiu, definit a la Llei de Mobilitat de l'any 2003, implica una intervenció major de les empreses i les administracions per a aconseguir una alternativa al transport privat per als treballadors.

Amb aquest objectiu es presenta l'estudi Propostes de millora del Transport Públic als municipis de Llinars del Vallès i Cardedeu. Fase V, realitzat per l'empresa INTRA, S.L., i dirigit per Ole Thorson Jorgensen, Doctor Enginyer de camins, canals i ports. L'estudi realitza un anàlisi de l'estat dels accessos en transport públic i en transport privat als polígons industrials dels municipis de Llinars del Vallès i Cardedeu. Sota el principi de desenvolupament sostenible fa propostes en quatre àmbits: l'àmbit global, el transport públic, propostes específiques per a cada polígon, i criteris per fixar les propostes. L'objectiu final és arribar a cobrir les necessitats de transport dels treballadors tot considerant els agents implicats: empreses, ajuntaments, sindicats, ATM, empreses explotadores de transport, ...

Last update 28.08.2014 | 11:21