|
 

Informe de l'anàlisi de necessitats formatives al sector agroalimentari del Vallès Oriental

Dimecres, 8 de març de 2006 a les 11:27

Des de fa uns anys, el Consell Comarcal del Vallès Oriental està treballant per a potenciar el sector primari de la comarca com a una de les eines fonamentals pel desenvolupament econòmic del nostre territori. Al 2004 el Consell Comarcal, va elaborar un estudi DAFO del sector agroalimentari on va queda de manifest que un dels punts febles d’aquest sector era la necessitats de formació per part de les empeses/explotacions.

L'objectiu d'aquest estudi, elaborat per un AODL del Consell Comarcal, és contribuir a la millora de la qualificació dels ramaders i agricultors, posant a les seves mans instruments que els permetin adaptar-se als diferents processos de canvi que es produeixen en el món rural i afrontar la seva activitat amb eficàcia. Per la seva elaboració es van entrevistar 57 empreses/explotació de la comarca del Vallès Oriental.

Last update 28.08.2014 | 11:55