|
 

Diagnosi i planificació de la mobilitat dels polígons industrials del Baix Vallès (Mollet del Vallès, la Llagosta, Martorelles i Sant Fost de Campsentelles).

Dijous, 28 de juliol de 2005 a les 12:14

Durant les darreres dècades, les activitats industrials han estat expulsades, progressivament, dels centres de les ciutats cap als extrarradis. Aquest fenomen d’expulsió és conseqüència de la tendència que té el territori a monofuncionalitzar-se, és a dir, a especialitzar-se en una única funció, ja sigui residencial, comercial o industrial. Agrupar indústries en determinades àrees hauria de millorar l’eficiència en la logística i el transport de mercaderies, i reduir els impactes negatius sobre la població resident. Tanmateix, sovint aquestes àrees no han estat dibuixades amb la suficient planificació, i se situen al costat de carreteres sense connexió amb el transport ferroviari de mercaderies.

Com a resultat, el transport de mercaderies només es pot realitzar per carretera, amb els impactes negatius que això provoca. A més, aquest agrupament d’empreses ha provocat que els treballadors, les persones que cada dia han de desplaçar-se al polígon industrial, visquin massa lluny com per recórrer les distàncies a peu o en bicicleta i, malauradament, a la vegada compten amb una insuficient o inexistent comunicació en transport públic. Per tant, hi ha la necessitat de canviar el sistema de mobilitat actual als polígons industrials, proposant diferents alternatives per a millorar-la.

Last update 28.08.2014 | 12:22