|
 

Anàlisi DAFO dels sectors agroalimentari i industrial a la comarca del Vallès Oriental

Dilluns, 28 de març de 2005 a les 12:33

Aquest treball de diagnosi té per objectiu detectar quines són les debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats que caracteritzen ambdós sectors. Per a la seva elaboració es van entrevistar productors i representants de les associacions agràries i empresarials, fet que va permetre una major aproximació a la realitat de la nostra comarca.

La UPD del Consell Comarcal, integrada per sis persones, es va crear l'any 2004, mitjançant una subvenció del Servei d'Ocupació de Catalunya, per al desenvolupament del treball de gestió de la qualitat en els sectors agroalimentari i industrial del Vallès Oriental. Actualment, treballa per potenciar la comercialització i difusió dels productes locals del sector agroalimentari de la nostra comarca.

Last update 28.08.2014 | 12:40