|
 

Diagnosi estratègica del territori corresponent al Pacte Territorial del Vallès Oriental

Dissabte, 15 de març de 2003 a les 12:50

La definició de propostes d’actuació per afavorir el creixement econòmic i l’ocupació dels territoris referents als pactes territorials de la província de Barcelona requereix disposar de diagnosis sobre les debilitats i fortaleses del territori, així com les seves amenaces i oportunitats. Aquesta diagnosi, de caràcter fonamentalment qualitativa, s’ha realitzat a partir de la informació estadística disponible, de les anàlisis existents sobre aquest territori i de l’opinió dels responsables polítics i tècnics del Pacte del Vallès Oriental i d’altres tècnics de promoció econòmica del Consell Comarcal del Vallès Oriental.

Last update 28.08.2014 | 12:52