|
 

La transició escola-empresa al Vallès Oriental

Dijous, 28 de març de 2002 a les 12:53

L’actual mercat laboral demana cada cop més perfils professionals especialitzats i qualificats. La importància creixent de millorar la formació i la qualificació dels nostres joves per a la seva incorporació al món laboral fa necessària una reflexió seriosa al voltant d’aquest tema. Aquest estudi és un treball de recerca en el qual s’analitza el tema de la transició escola-empresa, així com la situació dels joves de la comarca que estudien ensenyament secundari o superior, amb una vessant curricular tecnicoprofessional. L’objectiu ha estat conèixer els nivells d’instrucció en estudis mitjans i superiors dels joves comarcals, tot comparant-los des d’una perspectiva històrica i geogràfica.

Last update 28.08.2014 | 12:54