|
 

Evolució del sòl industrial i sectors econòmics a la comarca del Vallès Oriental durant el període 1985-2000

Dissabte, 2 de març de 2002 a les 12:55

Aquest estudi té com a objectiu analitzar l’estructura productiva i la situació del sòl industrial a la comarca del Vallès Oriental. En l’anàlisi es presenten de manera sintètica les variables macroeconòmiques bàsiques amb l’objectiu de situar el Vallès Oriental respecte a la resta d’àmbits territorials (província de Barcelona i Catalunya). També s’estudia l’evolució de l’activitat econòmica en els diversos municipis i mercats de treball de la comarca.

Last update 28.08.2014 | 12:56