|
 

Sòl Industrial al Vallès Oriental. Estudi de la distribució, les característiques, l'evolució i l'oferta actual

Dissabte, 15 de desembre de 2001 a les 12:57

Aquest estudi sobre el sòl industrial a la comarca del Vallès Oriental és una primera aproximació a l’estat del sòl per activitats industrials en els municipis de la comarca del Vallès Oriental, a fi de conèixer la distribució sobre el territori, les característiques quantitatives i qualitatives, l’evolució durant el període del 1985 al 2000 i l’oferta actual.

Last update 28.08.2014 | 12:58