|
 

Especialitzacions productives al Vallès Oriental: Estratègies i oportunitats.

Dimarts, 31 de març de 2015 a les 13:11

L’estudi, realitzat durant l’últim any, ha permès detectar quines són les especialitzacions productives localitzades al Vallès Oriental i quins espais territorials les configuren, més enllà dels límits administratius i de la divisió subcomarcal actual per mercats de treball. El document també destaca quines han estat les estratègies de concertació territorial endegades a la comarca i identifica les seves potencialitats i febleses, per tal de detectar les oportunitats del territori per ser més competitiu.

Last update 26.01.2016 | 13:43