|
 

Població Estrangera 2014. Vallès Oriental

Dilluns, 16 de febrer de 2015 a les 09:19

Nota informativa amb les dades de l'explotació estadística del padró Municipal corresponents a la població estrangera l'any 2014

Last update 26.01.2016 | 14:27