|
 

Informe "Els components del creixement a les economies locals de la província de Barcelona. Anàlisi shift-share"

Dimarts, 1 de desembre de 2015 a les 11:49

El document analitza trenta-sis sistemes territorials, d’acord amb la delimitació del planejament territorial. Per a cada un, cerca respondre tres preguntes: fins a quin punt la dinàmica ocupacional del període 2008-2014 s’explica per factors endògens o bé està fortament marcada pel context català i internacional? Quina ha estat la dinàmica ocupacional dels diferents sectors a cada àmbit geogràfic? I quina ha estat l’evolució d’un territori en relació amb altres de comparables?

Last update 19.12.2016 | 11:56