Els components del creixement a Osona, el Vallès Oriental i l'àmbit de la Xarxa C-17. Anàlisi Shift-Share.

Dijous, 4 de maig de 2017 a les 12:02

L’Observatori-Centre d’Estudis del Vallès Oriental i l’Observatori Socioeconòmic d’Osona hem elaborat aquest estudi amb la finalitat de conèixer què ha determinat la creació (o destrucció) de llocs de treball en aquests territoris. El document analitza quins components (dinàmica global, estructura productiva i dinàmica pròpia) han tingut més pes en la creació o destrucció d’ocupació entre els anys de crisi econòmica 2008-2013 i durant el període d’inici de la recuperació 2014-2015.

Darrera actualització: 04.05.2017 | 14:01