Diagnosi Estratègica

La diagnosi estratègica és un anàlisi territorial que intenta respondre a les següents preguntes: On som i com estem? Cap a on anem?

Aquest es un document que es construeix de manera conjunta i participada entre els agents involucrats en el desenvolupament econòmic local i l'ocupació de la comarca del Vallès Oriental. La diagnosi ens ha de permetre detectar i interpretar les debilitats, les fortaleses, les amenaces i les oportunitats del territori (Anàlisi DAFO) i ha de ser acceptat i consensuat per tots els agents participants.

La seva finalitat és la de conèixer la realitat que afecta a allò sobre el que volem actuar, identificar els elements crítics per al desenvolupament futur del territori i les seves potencialitats i la de promoure una cultura estratègica comunca entre tots els agents implicats en el procés de planificació estratègica.

Fases del procés de redacció de la diagnosi

Comissions de treball participatives

Per tal de conèixer la visió i el posicionament dels agents implicats en el desenvolupament econòmic i l'ocupació de la comarca el grup de treball de Planificació Estratègica de la Taula Vallès Oriental Avança va establir 5 àmbits de treball:

 

Resultats de les comissions sectorials

Entre els mesos de gener i febrer es van realitzar tallers participatius amb els agents relacionats de cada un dels àmbits. Les comissions de treball han sumat 157 participants entre agents públics i privats:

GT1 - Ocupació i formació pel treball Infraestructures i serveis de mobilitat, activitats de transport i logística Salut, serveis a les persones i entorn TIC
Quadern de dades Quadern de dades Quadern de dades
Presentació pública Presentació pública Presentació pública
Informe de resultats Informe de resultats Informe de resultats
     
Turisme, espais naturals, comerç, gastronomia i productes de la terra Política industrial, polígons i R+D+i
Quadern de dades Quadern de dades
Presentació pública Presentació pública
Informe de resultats Informe de resultats
   


 


 

Amb el suport de:

Darrera actualització: 23.03.2018 | 13:11
Darrera actualització: 23.03.2018 | 13:11