Es presenta l'estudi "Estat de la Formació Professional al Vallès Oriental".

Dijous, 30 de novembre de 2017 a les 15:56

Aquest passat dimecres 29 de novembre es va presentar l’estudi sobre Estat de la Formació Professional al Vallès Oriental del curs 2015/2016. Concretament, aquest informe exposa la realitat comarcal sobre els estudis de formació professional inicial, com també la inserció laboral que se’n deriva, a més de conèixer l’oferta i la demanda d’aquests ensenyaments professionals i la definició del perfil de l’alumnat i la mobilitat per raó d’estudis.

Aquest passat dimecres 29 de novembre es va presentar l’estudi sobre Estat de la Formació Professional al Vallès Oriental del curs 2015/2016. Concretament, aquest informe exposa la realitat comarcal sobre els estudis de formació professional inicial, com també la inserció laboral que se’n deriva, a més de conèixer l’oferta i la demanda d’aquests ensenyaments professionals i la definició del perfil de l’alumnat i la mobilitat per raó d’estudis.

L’acte de presentació va tenir lloc a l’IES Lauro de les Franqueses de Vallès, on una cinquantena de persones van assistir a la presentació. Aquesta es va iniciar amb la benvinguda institucional a càrrec del president del Consell Comarcal, David Ricart; l'alcalde de Les Franqueses del Vallès, Francesc Colomé; el conseller de promoció econòmica i estudis, Marc Candela i la representant de CCOO, Emilia Macías. Seguidament el president del Consell Comarcal, David Ricart, va donar pas a la presentació de l’estudi a càrrec de l’equip tècnic de l’Observatori-Centre d’Estudis del Vallès Oriental, Albert del Amor i Mireia Rossell.

Les principals conclusions que ha arribat l’estudi són:

- Les famílies professionals de la química i la fabricació mecànica apareixen com famílies especialitzades al territori en comparació al conjunt de Catalunya i alhora són les que registren majors nivells d’inserció laboral.

- L’oferta formativa i l’alumnat de Formació Professional segueixen en constant creixement.

- La formació dual és una modalitat a l’alça.

- La mobilitat interna gira entorn a les ciutats de Granollers i Mollet del Vallès.

- El balanç d’entrades i sortides d’alumnat d’FP és negatiu, tot i que el territori intenta equilibrar la demanda amb nova oferta.

- S’ha detectat posicionaments diferents entre els agents educatius i els equips tècnics d’ocupació sobre si és millor diversificar l’oferta d’estudis d’FP o si especialitzar-se i tenir centres de referència.

Aquest estudi s’ha realitzat en el marc del Grup de Treball de Formació de la Taula Vallès Oriental Avança, coordinat pels principals sindicats de la comarca UGT i CCOO, i amb la participació d’ajuntaments, l’equip tècnic de l’Observatori-Centre d’Estudis del Vallès Oriental i de les patronals UEI i PIMEC.

Tanmateix, aquest estudi respon a una de les línies estratègiques que es van marcar en el document Fundacional de la Taula del Vallès Oriental Avança. El text presentat proposa una sèrie de recomanacions per complementar l’anàlisi de la formació professional, posant accent a la part més qualitativa, amb la finalitat de detectar mancances i aportar solucions a la millora de la formació comarcal.

 

Enllaços:

Presentació de l’estudi

Document: “Estat de la Formació Professional al Vallès Oriental”

Darrera actualització: 04.12.2017 | 12:15