Afectacions en el Serveis de transport del Consell Comarcal (21 de febrer)

Dimecres, 20 de febrer de 2019 a les 00:00

En motiu de la vaga general convocada pel dia 21 de febrer de 2019, es mantenen serveis mínims pel servei de transport de persones amb disminució (servei habitual) i pel transport escolar per accedir a centres d'infantil i primària que no tenen transport públic alternatiu i se suspenen la resta de rutes de transport escolar d'infantil i primària així com les rutes de secundaria obligatòria i no obligatòria.

En relació amb la convocatòria de vaga general aquest dijous 21 de febrer informen que la Generalitat ha fet publica l’ordre que regula servies essencials que s’han de prestar durant la convocatòria de vaga de vaga formulada.

En concret l’ordre publicada fa referència com a serveis mínims als serveis següents:

  • f) Servei de transport de persones amb disminució: servei habitual.
  • g) Transport escolar per accedir a centres d'infantil i primària que no tenen transport públic alternatiu:

D’acord amb l’ordre publicada informen que: 

  • Les rutes de transport escolar als centres d’educació especial i a centres d’educació infantil; i les rutes de transport adaptat i assistit es consideren serveis mínims i, per tant, el servei s’ha programat en la forma i horaris habituals.

(Les rutes regulades com a serveis mínims són les dels centres d’educació especial, centres de dia, centres ocupacionals i rutes de primària)

Pel que fa a les rutes programades com a serveis mínims en el cas que es produeixin afectacions en els serveis per incidències en l’estat del trànsit que puguin afectar des del Consell Comarcal es prendran les decisions oportunes sobre cadascun dels serveis en funcionament. En aquest sentit agrairem a centres de destí  que informeu a les famílies d’aquesta possibilitat.

  • Pel que fa a la resta de rutes de transport escolar tenint en compte que poden quedar afectades en cas que s’hi adhereixi el personal adscrit als Serveis i/o davant de la possibilitat que hi hagi incidències en la mobilitat i en l’estat del trànsit que eventualment poden afectar a la seguretat i el benestar dels usuaris del servei es suspèn per a tota la jornada del dijous 21 de febrer el servei.

(La suspensió del servei s’estén a les rutes de secundaria obligatòria i no obligatòria)

Tot i això, informem que en el cas d’afectacions en les rutes programades per incidències procedirem de la manera següent: 

  1. En el cas que hagi avisos d’afectacions en el trànsit per part del Servei Català de Trànsit i que en conseqüència s’hagin de prendre decisions sobre els serveis comunicarem, mitjançant correu electrònic, les afectacions a les empreses de transport, al servei d’acompanyants, els centres educatius i els serveis especialitzats d’atenció diürna, segons s’escaigui, així com als ajuntaments que es puguin veure afectats.
  1. El serveis mínims establerts al Consell Comarcal, els dels centres de destí i el del  servei d’acompanyants es coordinaran per comunicar les decisions adoptades que afectin a les famílies.
  1. Si iniciades les rutes s’han de prendre decisions, els centres educatius en coordinació amb el servei d’acompanyants s’encarregaran d’avisar a les famílies de la situació i l’afectació en els usuaris.. En el cas dels serveis de transport als serveis especialitzats d’atenció diürna, el servei d’acompanyants en coordinació amb el Consell Comarcal s’encarregarà d’avisar a les famílies.
Darrera actualització: 20.02.2019 | 11:55