El grup de discussió d'experts de la diagnosi estratègica identifica els punts més crítics per al desenvolupament econòmic local i l'ocupació del Vallès Oriental

Dijous, 29 de març de 2018 a les 04:00

Una dotzena d’institucions van participar dijous passat en la Comissió d’experts a la Masia Can Ribas a Corró d’Avall (Les Franqueses del Vallès). Al llarg de les gairebé dues hores de durada de la reunió de treball es varen identificar els principals reptes i oportunitats de la comarca. Van assistir experts de diversos camps i responsables de la definició de les estratègies de desenvolupament local de les comarques veïnes i entorn metropolità. La sessió tenia un triple objectiu: comentar i debatre sobre els aspectes més destacats de la diagnosi, identificar els punts més crítics per al desenvolupament de l’activitat econòmica i l’ocupació a la comarca i  aportar altres elements clau que no hagin aparegut fins al moment, alguns d’ells relacionats amb les dinàmiques metropolitanes, les complementarietats amb els territoris més propers i les megatendències pel que fa als canvis en els processos productius, en la demanda de serveis i en la gestió i governança dels territoris.

 

Visió estratègica i de planificació a nivell comarcal

El Vallès Oriental no té una estratègia territorial definida ni instruments de planificació comarcal que orientin les actuacions amb una visió integral en àmbits com l’urbanisme (creixements urbanístics i àrees d’activitat econòmica), les infraestructures i serveis de mobilitat i transport de mercaderies, l’activitat econòmica, la formació per al treball o l’ocupació. Així, no s’ha focalitzat ni decidit quin és el seu model de desenvolupament econòmic: no s’han executat polítiques coordinades d’abast comarcal i de llarg termini ni s’ha determinat si una estratègia pròpia havia de tendir cap a l’especialització o la diversificació de la seva economia,ni hi ha hagut una aposta pròpia clara i compartida amb els agents de la comarca. La manca d’articulació dels agents ha fet molt difícil aquesta construcció i compromís del territori amb la mateixa.

 

Estratègies supracomarcals i metropolitanes

La realitat del Vallès Oriental i les seves perspectives de futur són semblants i /o estan connectades directament a la d’altres territoris propers o, si més no, són molt complementàries.  La comarca comparteix trets centrals de la seva estructura econòmico-productiva, social o demogràfica amb bona part de les comarques veïnes i de l’entorn metropolità. Té una estructura econòmica molt diversificada amb una forta presència industrial i actius turístics i paisatgístics compartits i a l’hora complementaris. Tot i això, mai ha treballat conjuntament amb altres territoris propers (perdent l’oportunitat de generar sinergies concretes), ni ha influït de manera decisiva en els debats, les polítiques i projectes d’àmbits superiors, sobretot en els d’àmbit metropolità.

Darrera actualització: 29.03.2018 | 15:10