Els agents públics i privats de l’activitat turística, comercial i agroalimentària defineixen les fortaleses i mancances de la comarca i detecten els principals problemes de l’ocupació i la formació professional

Dijous, 8 de febrer de 2018 a les 00:00

Quaranta institucions i empreses de la comarca van participar dimecres passat en la Comissió de Turisme, Espais naturals, Comerç, Gastronomia i productes de la terra celebrada a l'edifici de Can Raspall a la Garriga. Al llarg de les gairebé tres hores de durada de la reunió de treball, es varen identificar els principals reptes i oportunitats en relació a l'activitat i els recursos existents i, per altra banda, de l'ocupació i formació per al treball en el sector, entès com el conjunt d'activitats que l'integren.

Pel que fa a l'activitat i els recursos l'element sobre el qual hi ha més consens és sobre el potencial que té la comarca pel que fa a la seva diversificació en l'àmbit turístic, amb una oferta de valor en diferents àmbits com la natura, el paisatge, el producte local, la gastronomia i les tradicions i actius que configuren una important atracció de visitants, com són la Roca Village, el Circuit de Barcelona-Catalunya, el massís del Montseny, les viles termals i modernistes, els Camps de Golf i l'activitat industrial, per posar els exemples més rellevants.

L'altra fortalesa de la comarca se situa en la seva bona ubicació respecte al mercat intern català i estatal i la connectivitat amb Barcelona, un dels principals destins turístics d'Europa.
Pel que fa a les oportunitats, els elements destacats se situen en els canvis socials que tendeixen a incrementar la demanda de productes turístics relacionats amb la recuperació de la història, la valorització de l'entorn natural i els productes agroalimentaris de proximitat i ecològics amb criteris de sostenibilitat i menys massificats, àmbits en els quals destaca el model turístic de la comarca. Altres temes a reforçar tenen a veure amb la necessitat de treballar, d'una banda, la complementarietat amb les comarques veïnes (sobretot entre el turisme de les comarques litorals del Maresme i la Selva, principalment) i la diferenciació amb la resta de comarques d'interior (Osona, Bages, Vallès Occidental, etc.) i, de l'altra, fer valdre la resta d'espais naturals de la comarca, el patrimoni i el termalisme, entre d'altres.

En l'apartat de les febleses i les amenaces se situa l'abandonament de l'activitat primària, per manca de relleu generacional i per les dificultats que tenen les persones que volen iniciar un projecte empresarial, i el risc que representa aquest retrocés de l'activitat per a la conservació del paisatge i la biodiversitat. L'elevada congestió i concentració de visitants que pateix el Massís del Montseny representa també un risc per la sostenibilitat d'aquest entorn natural. També s'assenyala que la comarca no s'acaba de creure que és destí turístic i que manca una identitat turística, en part degut a l'alta diversificació de l'oferta, la imatge de comarca industrial, la manca d'estructuració de productes, el solapament d'ofertes, la cohesió dels agents, etc.

Pel que fa a l'ocupació i la formació pel treball l'element més assenyalat ha estat la manca de qualificació dels treballadors/es del sector que incideix negativament en la prestació dels serveis. Entre les causes s'apunten la poca oferta formativa existent a la comarca a la qual se suma l'abandonament prematur dels estudis de formació professional per part dels joves a causa de la important demanda de treballadors que pateix l'activitat. També s'apunta la desconnexió existent entre el teixit empresarial i els operadors de formació, els dèficits en l'oferta de transport públic que dificulta l'accés a la formació i la manca de competències idiomàtiques (sobretot per tal de connectar els visitants internacionals de La Roca Village i el Circuit amb la resta d'oferta).

Altres problemàtiques amb l'ocupació se situen en l'elevada rotació de personal i la precarietat que es deriva de l'elevada estacionalitat i els horaris i jornades laborals. L'altre gran àmbit assenyalat, ja s'ha comentat amb anterioritat: la dificultat per crear ocupació en el sector primari. Entre les causes apuntades hi ha l'accés a la terra, les traves administraves i burocràcia i el desconeixement que es té del sector per part de la població.

La següent comissió sectorial se celebrarà el dimecres 14 de febrer al Centre de recursos empresarials La Marineta, Parets del Vallès i tractarà els temes de política industrial, polígons i R+D+i.

En el marc de la Taula de concertació territorial Vallès Oriental Avança la comarca ha iniciat, amb l'ajuda i el cofinançament de la Diputació de Barcelona i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, el Programa Estratègia Vallès Oriental Avança. La seva finalitat és la redacció del Pla Estratègic de Desenvolupament Econòmic Local i l'Ocupació del Vallès Oriental 2018-2025.

 

Darrera actualització: 08.02.2018 | 13:12